Privacybeleid

Het Blauwe Konijn respecteert je privacy en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die je ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld, in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze verklaring laten we je weten waarom we je om bepaalde gegevens vragen en welke gegevens we met welk doel verzamelen als je onze website bezoekt, zodat het begrijpelijk is hoe wij werken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de levering van producten en diensten en op het bezoek van de website van Het Blauwe Konijn. Je dient zich ervan bewust te zijn dat Het Blauwe Konijn niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen.

 

Door gebruik te maken van deze website geeft je aan het privacybeleid te accepteren.

Voor informatie over cookies op de website, raadpleeg het cookiebeleid.

Waarom gegevens worden verzameld en het gebruik hiervan

Bij het gebruiken van onze website ontvangen wij standaard bepaalde gegevens van je. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het maken van bestellingen), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken, zoals het aanmelden voor de nieuwsbrief. Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij jij daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Verzamelde persoonsgegevens

De volgende gegevens kunnen wij van u ontvangen:

 • Naam

 • Postadres

 • Telefoonnummer

 • Emailadres
   

Deze gegevens gebruiken wij ten behoeve van onze eigen administratie, en om,  in het geval u een bestelling plaatst (al dan niet via onze webshop), levering van onze producten en diensten mogelijk te maken. Deze gegevens worden alleen verzameld wanneer u deze expliciet aan ons verstrekt bij het plaatsen van een bestelling of in het geval dat u contact met ons opneemt.

 

De factuurgegevens zullen ook ingezien worden door het dienstdoende accountant bedrijf in verband met inkomstenaangiften.

 

Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens kunnen je gegevens worden gebruikt voor opsporing, als je via mijn site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens).


Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief

Met betrekking tot onze nieuwsbrieven vind je onderaan iedere mailing de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden voor de nieuwsbrief. Je blijft onze nieuwsbrief nadat jij jezelf hebt aangemeld, in beginsel ontvangen totdat jij jezelf uitschrijft.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt met uitzondering van de volgende situaties:

 • als hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven

 • wanneer er een wettelijk verplichting is

 • indien er sprake is van aangiften en/of opsporing
   

Jouw rechten

Als je je zorgen maakt over je gegevens, heb je het recht toegang tot de persoonsgegevens die wij over je hebben op te vragen en/of te laten verwijderen. Dit kan door contact op te nemen via conny@hetblauwekonijn.nl.

 

Document wijzigingen

Deze privacyverklaring kan aangepast worden indien dit wettelijk benodigd is door wijzigingen in de privacy wetgeving. Veranderingen zullen op deze pagina vermeld worden. Indien de wetgeving het verplicht hier melding over te doen, zullen beschikbare email en naam gegevens gebruikt worden om aan deze plicht te voldoen.

 

Veiligheidscriteria opslag van gegevens

 1. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

 2. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.

 3. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

 4. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.

 5. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

 

Contactgegevens

Het Blauwe Konijn

KVK nummer: 73503932

 

Conny de Best

Katwijk aan Zee

conny@hetblauwekonijn.nl